Het Reuk- en smaakcentrum is gespecialiseerd in stoornissen aan het reuk- en smaakvermogen. We gebruiken de nieuwste technologieën om stoornissen aan deze zintuigen te onderzoeken.

Met een gestandaardiseerd onderzoeksprotocol bieden wij de patiënt diagnose, prognose en waar mogelijk behandeling. Meer informatie over de testen die wij afnemen, kunt u vinden onder het kopje ‘Onderzoek en behandeling’.

Het Reuk- en smaakcentrum is een samenwerking tussen Wageningen Universiteit en Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Onze werkwijze

h2-bar
Om een afspraak te maken bij het Reuk- en smaakcentrum, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of KNO-arts. Meer informatie over het aanmelden voor een bezoek aan het Reuk- en smaakcentrum, vindt u op de pagina van het Reuk- en smaakcentrum op de website van Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Meer informatie over het aanmelden voor een bezoek

Wetenschappelijk onderzoek

h2-bar
citrus-onderzoekDe uitslagen van uw onderzoeken kunnen wij gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hiermee vergroten wij de kennis over reuk- en smaakstoornissen en willen wij onderzoeken of het aantal behandelmethoden uitgebreid kan worden. Als u de uitslagen van uw onderzoeken beschikbaar wilt stellen voor wetenschappelijk onderzoek, tekent u hiervoor een toestemmingsverklaring. Alle uitslagen worden anoniem opgenomen in de database.

Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek binnen het Reuk- en smaakcentrum vindt u onder het kopje Wetenschappelijk onderzoek

Onderneem snel actie

Afhankelijk van de oorzaak zijn sommige reuk- of smaakstoornissen (deels) te behandelen. Als dit het geval is, is het in uw voordeel om de behandeling zo snel mogelijk te starten, zodat de kans op herstel het grootst is.