Het Reuk- en smaakcentrum is uniek in Nederland. Door de locatie kan de kennis uit de zorgpraktijk van Ziekenhuis Gelderse Vallei en de expertise van de afdeling Humane Voeding van Wageningen Universiteit gecombineerd worden. Ook beschikt het Reuk- en smaakcentrum over bijzondere faciliteiten.

3T MRIWe maken gebruik van uitgebreide reuktesten waarbij zowel de drempelwaarde voor geuren worden gemeten als het discriminatie- en identificatievermogen voor de aangeboden geuren. Retronasale reuktesten worden verricht met behulp van speciale reukpoeders. Ook worden smaaktesten afgenomen middels de Taste Strips test.

De 3T MRI met olfactometer kan niet alleen de anatomie van in dit geval het reukorgaan en een deel van de zenuwbanen in beeld brengen maar kan ook activiteit van de hersenen zichtbaar maken tijdens het aanbieden van geuren. Er staan maar twee 3T MRI’s met olfactometer in Europa: één in Dresden bij professor Hummel en één in Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede.

Binnenkort kan een EEG-meting worden verricht die ERP (event related potentials) kan meten. Dit is een EEG-meting tijdens het aanbieden van geuren met een olfactometer. Hiermee kan hersenactiviteit gemeten worden tijdens het ruiken.