Het Reuk- en smaakcentrum is het expertisecentrum van Nederland op het gebied van reuk- en smaakstoornissen. Om optimale zorg te kunnen leveren en goed onderzoek uit te kunnen voeren, werken wij samen met verschillende partijen.

Alliantie Voeding in de Zorg

Het Reuk- en smaakcentrum is ontstaan op initiatief van Alliantie Voeding in de Zorg. De Alliantie is het samenwerkingsverband tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei en de afdeling Humane Voeding van Wageningen Universiteit.

Alliantie Voeding in de Zorg verbindt klinische zorg en kennis uit de voedingswetenschap. Het Reuk- en smaakcentrum is hiervan een mooi voorbeeld: binnen het centrum is veel aandacht voor de invloed van reuk- en smaakstoornissen op voedingspatronen en voedselinname. Meer informatie over de Alliantie vindt u op de website.

MonellCenterAndere (onderzoeks)centra

Wereldwijd zijn er verschillende reuk- en smaakcentra. De twee bekendste zijn:

  • Interdisziplinären Zentrum für Riechen und Schmecken – Dresden, Duitsland – website
  • Monell Chemical Senses Centre – Philadelphia, USA – website

Ook aan deze centra zijn onderzoekers verbonden. Er wordt gewerkt aan gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek. Kijk voor meer informatie over deze onderzoeken op de pagina ‘Wetenschappelijk onderzoek‘.

Patiëntenvereniging

De Anosmievereniging is de patiëntenvereniging voor mensen met een reuk- en/of smaakstoornis. De vereniging heeft zo’n 200 leden en organiseert twee keer per jaar een ledendag, waarop u in contact kunt komen met lotgenoten. Meer informatie over de vereniging en haar activiteiten vindt u op de website van de Anosmievereniging.

Bedrijven

Bent u geïnteresseerd in ons Reuk- en smaakcentrum? Wilt u onderzoek doen naar reuk en smaak? Neem dan contact met ons op via de contactpagina.

Heeft u al een concreet onderzoeksidee? Vul dan het formulier voor onderzoeksideeën in en mail deze naar info@reukensmaakcentrum.nl