Over reuk- en smaakstoornissen is veel nog niet bekend. Om betere behandelingen te kunnen bieden, is wetenschappelijk onderzoek daarom nodig.

In het Reuk- en smaakcentrum combineren we zorg met wetenschappelijk onderzoek. Patiënten kunnen toestemming geven om de resultaten van bepaalde onderzoeken te laten gebruiken. Van alle patiënten die toestemming geven, verzamelen wij gegevens (anoniem) in een grote database. Zo kunnen we bijvoorbeeld verschillende oorzaken van reuk- en smaakstoornissen met elkaar vergelijken, en krijgen we hopelijk ook meer inzicht in behandelmogelijkheden.

Eetgedrag

Als je een reuk- of smaakstoornis hebt, verandert de manier waarop je eten beleeft. Maar wat is het effect van het verlies van reuk of smaak op je eetgedrag? Ga je minder vaak uit eten? Hoe ervaar je een bezoek aan de supermarkt? Verandert je eetpatroon?
Er is tot op heden nog weinig bekend hoe het verlies van reuk en/of smaak het eetgedrag beinvloedt. Hier willen we dus graag meer inzicht in krijgen, zodat we gerichtere voedingsadviezen kunnen geven!

Hersenen

Met een fMRI-scan of een EEG-meting kun je zien wat er in de hersenen gebeurt als er een geur toegediend wordt. fMRI is vooral geschikt op naar de precieze locatie in de hersenen te kijken: waar gebeurt er iets. EEG geeft meer informatie over wanneer iets gebeurt in de hersenen. Twee aanvullende technieken dus, die gebruikt kunnen worden om meer inzicht te krijgen in welke onderdelen van reukverwerking verstoord zijn.

Onderzoek bij de afdeling Humane Voeding (Wageningen Universiteit)

h2-bar
De leerstoelgroep Sensoriek en Eetgedrag richt zich op onderzoek naar de betekenis van sensorische signalen (reuk, smaak) voor eetgedrag (eetlust, voedselkeuze en inname, verzadiging) en de onderliggende neurobiologische en fysiologische processen.

Geur en eetlust

In recent onderzoek hebben we aangetoond dat blootstelling aan geur specifieke eetlust kan opwekken. Na blootstelling aan zoete geuren krijgt men trek in zoete producten, en daalt de trek voor hartig. Dit lijkt ook te gelden voor geuren die geassocieerd zijn met energierijke producten.

Food Odours Direct Specific Appetite
Zoon HFA, De Graaf C en Boesveldt S.

Vetgeurdetectie

Het lijkt erop dat we door middel van geuren de voedingswaarde van producten kunnen signaleren. Onderzoek laat zien dat mensen bv ook verschillen in vetpercentage van melk (mager, halfvol, vol) kunnen ruiken! De volgende vraag is nu: wat ruiken mensen precies, welke componenten in de melk zijn hier verantwoordelijk voor, en is dit specifiek voor melk of geldt het ook voor andere producten?

Smaak en verzadiging

Diverse studies hebben laten zien dat smaak een belangrijke rol speelt bij verzadiging. Hoe langer eten in de mond verblijft (orale blootstelling), hoe verzadigender het is. Andersom gezegd: fast food en frisdranken zijn minder verzadigend, en daardoor zijn we sneller geneigd hiervan meer te consumeren.